Złóż
życzenia

wrzuć #10latZakontaktowani i wygrywaj nagrody!

Dodaj hasztag do swojego posta lub relacji z życzeniami oraz
oznacz fanpage @Program Zakontaktowani Alcon (na Facebooku)
lub @zakontaktowani (na Instagramie).

10 nagród

na 10 urodziny!

Jak wygrać?

1

Kup minimum
2 opakowania
soczewek Alcon*

2

Zrób zdjęcie albo filmik
z życzeniami dla
Programu Zakontaktowani

3

Wrzuć życzenia na Facebooka
lub Instagram. Możesz to robić
przy każdym nowym zakupie

4

Dodaj hasztag do swojego posta
lub relacji z życzeniami oraz oznacz
fanpage @Program Zakontaktowani
Alcon (na facebooku) lub
@zakontaktowani (na Instagramie)

5

To 20 zł dodatkowego rabatu
przy zakupie min. 2 opakowań
soczewek! Zrealizujesz go razem
ze swoją zniżką.

6

Czekaj
na wygraną

*Warunek udziału w promocji spełniają konsumenci, którzy dokonali zakupu na podstawie zniżki na pierwszy zakup lub dokonali zakupu minimum 2 opakowań.

**Nagroda gwarantowana to dodatkowa zniżka o wartości 20 zł. Zostanie automatycznie dodana do standardowej zniżki przy kolejnym zakupie w ramach Programu.

Zgodnie z Regulaminem Użytkownika standardowa zniżka w wysokości 20 zł przysługuje wyłącznie przy zakupie dwóch opakowań (po 10 zł na opakowanie).

Regulamin

promocji

Czytaj

Lista

zwycięzców

Sprawdź

Zmiana regulaminu promocji „10 lat programu Zakontaktowani”

Alcon Polska Sp. z o.o. jako Organizator promocji „10 lat programu Zakontaktowani” infomuje o zmianie Regulaminu promocji w punktach :

3.4. – poprzez dodanie podpunktu d o treści:
„3.4. d oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeznaczenie dodatkowej nagrody pieniężnej na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie.”

3.7 – poprzez zmianę całości treści punktu, który uzyskuje brzmienie:
„3.7. Nagrody o wartości do 200 zł brutto podlegają zwolnieniu od podatku od osób fizycznych. W przypadku Nagród o wartości ponad 200 zł Organizator przyzna Laureatowi dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości równej należnemu zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od Nagród. Laureat Konkursu wyraża zgodę, aby kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlegała wypłacie na jego rzecz, lecz została przeznaczona na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Laureat Konkursu jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia obowiązków płatnika.”

Zmiany powyższe wchodzą w życie w terminie 3 dni od daty ich ogłoszenia. Prawa Uczestników nabyte do daty wejścia w życie zmian Regulaminu zostają zachowane.

OK
TAK
NIE
TAK
NIE
Obróć ekran